Generalforsamling

Årets generalforsamling bliver afholdt torsdag den 25. januar 2024 på Restaurant Fasaneriet Ledreborg Skottehusevej 12, Lejre.
Vi starter klokken 18:30 med spisning, stegt flæsk med persillesovs, og klokken 19:30 starter generalforsamlingen.
Pga. maden er der tilmelding til formanden på 21479465 eller mail hoj@mail.dk senest søndag den 21. januar 2024.

Dagsorden
1 Velkommen
2 Valg af dirigent
3 Valg af stemmetæller
4 Formandens beretning
5 Beretninger fra udvalgene
6 Regnskab
7 Fastsættelse af lokalkontingent 2025
8 Valg til bestyrelse
9 Valg af suppleant
10 Valg af revisor
11 Indkomne forslag
12 Uddeling af årstegn.
13 Eventuelt