Nyt fra Bestyrelsen

 

GENERALFORSAMLING

 

Hvalsø-Osted Jagtforening 26-01-2023

Årets generalforsamling bliver afholdt torsdag den 26. januar 2023 på Restaurant Fasaneriet Ledreborg Skottehusevej 12 Lejre. Vi starter klokken 18,30 med spisning, stegt flæsk med persillesovs, og klokken 19,30 starter generalforsamlingen. Pga. maden er der tilmelding til formanden på 21479465 eller mail hoj@mail.dk senest søndag den 22. januar 2023.

 

Dagsorden           

1    Velkommen

      2    Valg af dirigent

                   3    Valg af stemmetæller

        4    Formandens beretning

5    Beretninger fra udvalgene

6    Regnskab                                 

                       7    Fastsættelse af lokalkontingent 2024

      8    Valg til bestyrelse            

      9    Valg af suppleant

    10  Valg af revisor          

    11  Indkomne forslag

    12  Uddeling af årstegn.

    13  Eventuelt

 

 

 

 

Generalforsamling 2022

Se her:

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/