Lokale arrangementer

GENERALFORSAMLING

Hvalsø-Osted Jagtforening 23-09-2021

Årets udsatte generalforsamling pga. covid-19 bliver afholdt torsdag den 23. september 2021 på Restaurant Fasaneriet Ledreborg Skottehusevej 12 Lejre. Vi starter klokken 18,30 med spisning, stegt flæsk med persillesovs, og klokken 19,30 starter generalforsamlingen. Pga. maden er der tilmelding til formanden på 21479465 eller mail hoj@mail.dk senest søndag den 19. september 2021.

 Dagsorden.

1    Velkommen

2    Valg af dirigent

3    Valg af stemmetæller

4    Formandens beretning

5    Beretninger fra udvalgene

6    Regnskab

7    Fastsættelse af lokalkontingent 2022

8    Valg til bestyrelse                                                                                                                    

9    Valg af suppleant                              

10  Valg af revisor                                                                                                   

11  Indkomne forslag

12  Uddeling af årstegn.

13  Eventuelt

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/