Lokale arrangementer

GENERALFORSAMLING

Hvalsø-Osted Jagtforening 28-01-2021

Årets generalforsamling bliver afholdt torsdag den 28. januar 2021påRestaurant Fasaneriet Ledreborg Skottehusevej 12 Lejre.

Vi starter klokken 18:30 med spisning, stegt flæsk med persillesovs, og klokken 19:30 starter generalforsamlingen.

Pga. maden er der tilmelding til formanden på 21 479 465 eller mail hoj@mail.dk senest søndag den 24. januar 2021.

 Dagsorden.

1    Velkommen

2    Valg af dirigent

3    Valg af stemmetæller

4    Formandens beretning

5    Beretninger fra udvalgene

6    Regnskab

7    Fastsættelse af lokalkontingent 2022

8    Valg til bestyrelse                                                                                                                    

9    Valg af suppleant                              

10  Valg af revisor                                                                                                   

11  Indkomne forslag

12  Uddeling af årstegn.

13  Eventuelt

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/