Hvornår

26. januar, 2023    
18:30 - 21:00

GENERALFORSAMLING i Hvalsø-Osted Jagtforening d. 26-01-2023

Årets generalforsamling bliver afholdt torsdag den 26. januar 2023 på Restaurant Fasaneriet Ledreborg Skottehusevej 12 Lejre. Vi starter klokken 18,30 med spisning, stegt flæsk med persillesovs, og klokken 19,30 starter generalforsamlingen. Pga. maden er der tilmelding til formanden på 21479465 eller mail hoj@mail.dk senest søndag den 22. januar 2023.

Dagsorden

 1. Velkommen
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Beretninger fra udvalgene
 6. Regnskab
 7. Fastsættelse af lokalkontingent 2024
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Indkomne forslag
 12. Uddeling af årstegn.
 13. Eventuelt