Referat:

HVALSØ-OSTED JAGTFORENING´S GENERALFORSAMLING 24. JANUAR 2019 I KIRKE SAABY FORSAMLINGSHUS.

Ad. 1:

Karsten Villumsen bød alle velkommen, og en særlig velkomst til vores 2 æresmedlemmer Egon Hansen og Hans Peter Nielsen, samt 2 gæster Musse og Jacob fra Mankazana Safaris

Ad.2:

Henrik Winge blev valgt til dirigent. Henrik erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes § 7.

Ad.3:

Til stemmetæller blev valgt Johnny Poulsen og Preben Sørensen

Ad.4:

Karsten Villumsen startede sammen med forsamlingen at mindes de medlemmer som var gået bort i løbet af året, bagefter blev der aflagt beretning for året der var gået.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad.5:

Cristian Nøhr Hansen for Hundeudvalget

Søren Nielsen for Flugtskydningsudvalget.

Henrik Jeppesen for Riffeludvalget.

Linda Larsen for Klubhusudvalget.

Flemming Manthey for IT

Tue Nygaard for Knivudvalget

Alle beretninger blev enstemmigt vedtaget.

Ad.6:

Ida Hansen fremlagde regnskabet og der var ingen bemærkninger.

Det blev enstemmigt vedtaget.

Ad.7:

Lokalkontingentet blev uændret kr. 175,00. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad.8:

Henrik Jeppesen, Flemming Manthey og Linda Larsen modtog alle genvalg

Ad.9:

Birgit Poulsen afgik som suppleant efter 2 år på posten

Ny suppleant blev valgt Jon Lorentsfeldt

Ad.10:

Jørgen Petersen (JØP) modtog genvalg som revisor.

Ad.11:

Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

Ad.12:

Der blev uddelt et 25 års tegn til John P. Nielsen og 50 års tegn til Poul Rzenno.

Christian Nøhr Hansen fik Danmarks Jægerforbunds hæderspris Aktivitetstegnet for 25 år som medlem af hundeudvalget de fleste år som formand, samt hans arbejde i bestyrelsen.

Karsten havde 25 års jubilæum den 19.januar som formand i Hvalsø Osted Jagtforening.

Han modtog en gave fra foreningen, og Musse fra hovedbestyrelsen havde et diplom og nål med fra Danmarks Jægerforbund, som tak for formandskabet i 25 år. En pris der lige var blevet indstiftet af hovedbestyrelsen og Karsten var den første i Danmark der modtog denne pris.

En glad og rørt Karsten takke for gave og diplom, og fortalte at siden starten af Hvalsø jagtforening den 11. marts 1933, og senere fra 1992 Hvalsø-Osted Jagtforening har der kun været 8 formænd inkl. Karsten.

Mankazana Safaris udlodde et gavekort på 6000,00 kr., og det endte med at blive Karl Emil Hjorth, der skal en tur til Afrika.

Ad.13:

Musse fortalte lidt om de ting der rører sig i Danmarks Jægerforbund, og der er flere nye tiltag, bl.a. "grønne" patroner.

Henrik Vinge takkede for en god generalforsamling

 

 

Referat: Linda Larsen